Rezidba santoline

Vrt-Express rasadnik ima komercijalnu proizvodnju i prodaju i sada u jesen vršimo pripreme za proljeće, nama najznačajniji dio godine što se tiče prodaje.
Baš zato sada, u jesen, smo odradili rezidbu svog ukrasnog grmlja i cvijeća, kako bi slijedeće godine imali nove izbojke. Ti novi izbojci su važni jer će oni sačuvati formu biljke, na njima će se formirati cvjetni pupovi i sve će to omogućiti pravilan rast i razvoj biljke tokom slijedeće sezone.
Znači kod današnje rezidbe santoline, bila to zelene ili srebrna santolina, treba znati da ona dobro podnosi rezidbu, pa čak i onu drastičnu kad se obrezuje i čak 90% lisne mase.

Pročitaj više